Bendrystes sesijų galia: bendravimo ir bendradarbiavimo komandose stiprinimas

Šiandieniniame sparčiai besivystančiame ir besikeičiančiame pasaulyje efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas yra labai svarbūs bet kurios komandos sėkmei. Stipraus bendruomeniškumo jausmo kūrimas ir tikrų ryšių tarp komandos narių puoselėjimas gali labai prisidėti prie geresnio bendravimo ir bendradarbiavimo. Bendrystės sesijos ir kita komandos narių ne darbinė veikla, suteikia unikalią galimybę komandos nariams geriau pažinti vieni kitus, atrasti bendrumus, įvertinti asmenybės skirtumus ir užmegzti prasmingus ryšius.

KOMANDANAUDINGI PATARIMAIMOTYVACIJA

Darija Tonkich, Holistinės lyderystės koučerė ir konsultantė

6/19/20232 min read

Panagrinėkime daugybę pranašumus, kuriuos gi suteikia bendrystės sesijos ar kita veikla, nukreipta į komandos anrių mažinimą ir geresnį bendravimą ir bendradarbiavimąi komandose.

PASITIKĖJIMO VIENAS KITU SKATINIMAS

Bendrystės sesijos suteikia saugią ir palankią erdvę komandos nariams bendrauti už savo darbo bei pareigybių ir atsakomybių ribų. Atlikdami įvairias užduotis,, dalindamiesi patirtimi ir atvirais pokalbiais asmenys gali "sugriauti" buvusias "sienas ir pradėti kurti pasitikėjimą bei pradėti domėti vienas kitu, kaip asmenybe. Geriau pažįstant ir augant pasitikėjimui, komandos nariams tampa lengviau reikšti idėjas, dalytis grįžtamuoju ryšiu ir draugiškai bendradarbiauti, taip sukuriant tvirtą efektyvaus bendravimo pagrindą.

VERTYBIŲ IR BENDRYSTĖS ATRADIMAS

Kai komandos nariai dalyvauja bendrystės sesijose, jie dažnai atranda netikėtų bendrysčių su kitais, įskaitant ir vienijančias vertybes.. Būtent bendros, vienijančios vertybės, bendra patirtis ir pomėgiai sudaro galimybę užmegzti ryšį tarp komandos narių, leidžiančių jiems bendrauti vienas su kitu asmeniniu lygmeniu. Į komandos narį pradeda žiūrėti kitomis akimis, pamatant žmogų, o ne tik kolegą. Būtent bendrystės atradimai ir pripažinimas ugdo ryšį, empatiją ir draugiškumo jausmą, skatina įsitraukimą ir bendradarbiavimo kultūros augimą.

SKIRTUMŲ PRIPAŽINIMAS IR ĮVERTINIMAS

Be panašumų atradimo, bendruomenės ir bendrystės užsiėmimai skatina komandos narius suprasti ir priimti savo bei kitų narių skirtumus. Atlikdamai įvairias veiklas, kolegos įgyja naujų įžvalgų apie unikalias kiekvieno komandos nario stiprybes ir įgūdžius. Šis supratimas skatina vertinti komandos įvairovę ir skatina atrastii įvairius požiūrius bei metodus sprendžiant problemas. Visa tai galiausiai sustiprina bendradarbiavimą ir leidžia komandoms spręsti iššūkius, ieškant įvairių sprendimų.

BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMAS

Bendrystės sesijos metu komandos nariai gali pagerinti savo bendravimo įgūdžius. Tokių sesijų mentu dažnai parenkamos užduotys, kurios reikalauja aktyvaus klausymosi ir efektyvaus tarpasmeninio bendravimo. Komandos nariai mokosi suprasti ir reikšti savo mintis bei jausmus, aktyviai įsitraukia į diskusijas, praktikuoja empatiją ir supratimą. Būtent tai padeda "sulaužyti" bendrabimo barjerus, jeigu tokie buvo, sumažėja nesusipratimų rizika, o komandos nariai išmoksta efektyviau perteikti savo mintis, todėl pagerėja ne tik bendravimas, tačiau ir sprendimų ieškojimas.

BENDRADARBIABIMO KULTŪROS PUOSELĖJIMAS

Kai komandos nariai geriau pažįsta vienas kitą ir užmezga stipresnius ryšius, natūraliai atsiranda bendradarbiavimo kultūra. Bendrystės sesijos kuria aplinką, skatinančią atvirumą, dalijimąsi savo požiųriu ir patirtimi. Po tokių sesijų, momandos nariai jaučiasi artimesni, tad drąsiau ieškodami pagalbos, teikdami grįžtamąjį ryšį ir įgyvendindami projektus. Ši bendradarbiavimo kultūra skatina naujoves, didina produktyvumą ir sukuria bendros atsakomybės už komandinės sėkmę jausmą.

IŠVADA labai paprasta.

Bendrystės sesijos yra paprasta, bet kartu neįkainojama priemonė,, skirta sustiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą komandose. Puoselėdami tikrus ir atvirtus santykius, atskleisdami bendrumus, suvokdami panašumusir skirtumus bei stiprindami bendravimo įgūdžius, tokios veiklos sukuria palankią komandos kulturą, kuri skatina bendradarbiavimą ir pagerina veiklos rezultatus. Investavimas į tokio pobūdžio sesijas leidžia komandoms geriau pažinti vienas kitą, atskleisti savo potencialą, panaudojant unikalius kiekvieno komandos nario talentus, požiūrį ir patirtį.

Taigi, padėkita savo komandos nariams geriau pažinti veinas kitą, pasinaudokite bendrystės sesijų galia, kad atskleistumėte tikrąjį savo komandos potencialą, skatintumėte veiksmingą bendravimą ir ugdydami bendradarbiavimo kultūrą, kuri skatina jūsų organizaciją sėkmės link

Norite padidinti bendradarbiavimą savo komandoje? O gal susidomėjote bendrystės sesija? Palike žinutę ir aš su jumis susisieksiu