Naujas požiūris į lyderystę

Lyderystė - tai daugiau nei tik pareigos ar titulas. Tai yra požiūris į save ir aplinkinius, kuris keičia tradicinius vadovų stereotipus ir atveria naujus horizontus organizacijoms, komandoms ir visuomenei. Dabartiniame amžiuje lyderystė nebegali būti suprantama kaip vieno asmens autoritarinis valdymas. Tai jau tampa tam tikra kolektyvine ir įkvėpiančia jėga.

VADOVAVIMASKOMANDALYDERYSTĖ

Darija Tonkich, Holistinės lyderystės koučerė ir konsultantė

10/9/20231 min read

Ankstesniais laikais lyderiais dažnai buvo laikomi tie, kurie priimdavo sprendimus vieni, nekreipdami dėmesio į kitų nuomones ir pageidavimus. Jie galbūt žinojo, kaip pasiekti tikslus, bet tai dažnai įvykdavo už kito asmens sąskaita. Šie lyderiai būdavo saugūs savo pozicijoje ir atrodė nepriekaištingai, tačiau jų valdymo metodai retai skatindavo bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.

Šių dienų tikrieji lyderiai eina kartu su savo komanda, kaip bendrakeleivis, kaip kelionės draugas, o ne viršininkas. T.y. tikrieji lyderiai nėbėra "auščiau" kitų, jie laiko save lugeais su kitais. Tokie lyderiai nebijo pasidalinti atsakomybės, ne todėl, kad negali patys padaryti, o todėl, kad nori leisti pasireikšti kitiems, nes jiems svarbus komandiškumas ir kitų indėlis į bendrą rezultatą. Tokie lyderiai supranta, kad nėra vienintelio kelio į sėkmę ir kad komandos narių įnašas yra nepaprastai vertingas.

Svarbiausia naujosios lyderystės ypatybė yra gebėjimas klausytis ir suprasti kitų žmonių matymą ir perspektyvas.. Tadd tikroji lyderystė pasireiškia veiksmais, kaip paskatinti kitus pasiekti geriausią savo potencialą. Tai yra apie gebėjimą paskatinti komandos narius pasitikėti savimi, būti kūrybingais ir iniciatyviais, augti visiems drauge.

Šie naujieji lyderiai nebijoti pasakyti "aš nežinau" arba "aš buvau neteisus". Jie vertina mokymąsi iš savo klaidų ir stengiasi tobulėti kaip asmenybės ir lyderiai., kartu su savo komanda. Toks nuolatinis vadovo tobulėjimas skatina veikti ir komandos narius, padeda kurti atvirą ir besivystančią organizacinę kultūrą.

Be to, šie lyderiai supranta, kad tikroji sėkmė yra pasiekiama tik tada, kai visi dirba kartu. Jie skatina bendradarbiavimą ir skirtingų komandos narių stipriąsias puses, siekdami pasiekti bendrus tikslus. Tai yra lyderystė, kuri suteikia visiems galimybę dalyvauti, prisidėti ir jausti, kad jie yra svarbūs organizacijos veiklai.

Taigi, lyderystė šiais laikais tampa naujos paradigmos dalimi. Tai nėra vienas žmogus, kuris stovi didžiulės organizacijos stuktūros viršūnėje ir viską kontroliuoja. Tai yra visų narių bendra kelionė į sėkmę, kurią skatina bendros vertybės, kaip sąžiningumas bir atvirumas. Tai yra kelias, kuris atveria duris naujoms galimybėms ir leidžia organizacijoms ir visuomenei žengti į priekį į tvarią ateiti.

Kuo daugiau vadovų ir kuo greičiau jie tai supras, tuo tvaresnės ir pelningėsnės bus organizacijos.