Pokalbiai su vadovu - tai ne tik nurodymai

Daugelis mūsų esame įpratę, kad vadovas yra tas asmuo, kuris duoda nurodymus. Tačiau vargu ar toks vadovas gali vadintis lyderiu. Tad žemiau pateikiu praktinius patarimus, kaip lyderystė koučingo stiliumi gali prisidėti prie komandos augimo

LYDERYSTĖ KOUČINGO STILIUMIKOUČINGASVADOVAVIMASNAUDINGI PATARIMAI

Darija Tonkich, Holistinės lyderystės koučerė ir konsultantė

6/5/20232 min read

Kiekvieno vadovo vaidmuo turi būti daugiau nei tik užduočių delegavimas ar nurodymų teikimas.

Vadovavimas apima ir vadybinius įgūdžius bei gebėjimą sukurti teigiamą darbo aplinką, kurioje komanda gali augti ir pasiekti didelių rezultatų. Vienas iš efektyviausių būdų tai pasiekti yra įgyvendinti vadovavimo ar lyderystę koučingo stiliumi bei kurti grįžtamojo ryšio kultūrą įmonėje.

Žemiau pateikiu kelis praktinius patarimus, kaip galite pradėti diegti vadovavimą koučingo stiliumi bei plėtoti grįžtamojo ryšio kultūrą savo komandoje:

 • Aktyviai klausykite

  Leiskite savo komandos nariams išsakyti savo mintis ir jausmus. Būkite atviri kita nuomonei, aktyviai klausykite ir vertinkite komandos narių daromą indėlį. Vien klausymosi neužteks, tačiau tai gali būti puiki pradžia, kuri skatins bendradarbiavimą ir parodys, kad jūs vertinate jų nuomonę.

 • Užduokite atvirus klausimus

  Užduočių delegavimas, atskirai atvejais net nurodymai tikrai nėra blogas elgesys. Tačiau jis nėra pakankamas. Ne tik suteikite užduotis ir nurodymus. Skatinkite savo komandą domėtis nagrinėjamu klausimu ir ieškoti sprendimų. Neskubėkite dalinti patarimų ar nurodymų, pamėginkite užduoti atvirus klausimus (atviri klausimai yra" Kaip? Kada? Kodėl?), kurie skatins refleksiją ir gilesnį mąstymą. Tai padės išugdyti jų savarankiškumo ir kritinio mąstymo įgūdžius.

 • Kasdieninis grįžtamasis ryšys

  Sukurkite kasdieninį grįžtamąjį ryšį, kai bendraujate su savo komanda. Pripažinkite ir įvertinkite jų pastangas, teikdami konstruktyvų atsiliepimą ir pasidalindami pagyrimais ar reikalingomis atlikti korekcijomis. Būtent grįžtamasis ryšys padidins kolegų pasitikėjimą ir skatins tobulėjimą.

 • Individualus požiūris

  Supraskite, kad kiekvienas komandos narys yra skirtingas ir turi unikalias galias, įgūdžiūs bei poreikius. Nors atrodo, kad tai neįmanoma, pabandykite taikyti individualų prėjimą ir požiūrį, kad kiekvienam komandos nariui galėtumėte padėti plėtoti būtent jo stipriąsias sritis ir įveikti būtent jam iškylančius iššūkius.

 • Vadovavimas pavyzdžiu

  Būkite pavyzdys savo komandai. Jeigu jūsų žodžiai prieštaraus jūsų elgesiui - sėkmės nelaukite. Savo pavyzdžiu demonstruokite kaip pasitikėjimas, empatija ir bendradarbiavimas gali paskatinti sėkmingą darbą. Rodykite teigiamus elgesio pavyzdžius ir skatinkite komandos narius jais sekti. Būkite ne tik vadovas, bet ir lyderis savo komandai.

 • Skatinkite komandos bendradarbiavimą

  Pagalvokite apie bendras veiklas ar projektus, kurie skatintų komandinį bendradarbiavimą. Palaikykite atvirą komunikaciją, dalinkitės informacija ir skatinkite komandos narių įsitraukimą bei pagalbą vienas kitam.

 • Stebėkite pažangą ir pripažinkite pastangas

  Sekite visos komandos ir atskirų komandos narių pažangą, vertinkite ne tik pasiekimus, bet ir pastangas. Tai ne tik paskatins didesnę motyvaciją, bet ir padės formuoti teigiamą darbo aplinką.

Nepamirškite, kad vadovavimo koučingo stiliumi įgyvendinimas ir grįžtamąjio ryšio kultūros kūrimas yra nuolatinis procesas. Būkite pasiruošę lankstumui, mokymuisi ir tobulėjimui.

Kai koučingo technikos ir grįžtamasis ryšys tamps integralia viso jūsų vadovavimo dalimi, pamatysite, kaip jūsų komanda pradeda augti, imtis iniciatyvos ir siekti bendrų tikslų.